Polityka prywatności i pliki cookies

 

Niniejsza Polityka prywatności i cookies („ciasteczka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej www.valtornia.pl. Administratorami danych osobowych są Katarzyna Jarocka-Wierzbicka i Marcin Wierzbicki.

Korzystanie ze Strony internetowej oznacza akceptację poniższych warunków Polityki.

Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: kontakt@valtornia.pl 

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora w ramach Strony internetowej wymaga przetwarzania danych osobowych użytkownika. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania.

Kontakt e-mailowy

W celu skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również w celu przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy, niezbędnie jest przekazanie adresu e-mail. Ponadto, w treści wiadomości użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania i utrzymania kontaktu, na podstawie Twojej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Komentarze

W celu zamieszczenia komentarza na Stronie internetowej niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz nazwy użytkownika. Ponadto w treści komentarza użytkownik może podać inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika wynikająca z dodania komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej użytkownik poprosi o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników oraz osób wypowiadających się na Stronie internetowej. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych celów oraz:

 • przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stroną internetową.

Profilowanie

Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilować – nie będzie to jednak wywoływać żadnych skutków prawnych.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy danej aktywności na Stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, takich jak dostawca oprogramowania, hostingodawca, podmiot zapewniający usługi marketingowe, podmiot zapewniający usługi statystyczne. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania tych danych.

Na Stronie internetowej mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google stosuje mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.  

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Uprawnienia

RODO przyznaje użytkownikom następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taka zgoda została wyrażona.

Pliki cookies

Administrator informuje, że Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w urządzeniu końcowym.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, a także w celach statystycznych i marketingowych. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na identyfikację.

Administrator może umieszczać w urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Pliki cookies własne to przede wszystkim niezbędne pliki cookies Strony internetowej, które umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej).

Administrator korzysta także z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies Google dotyczące usługi Google Analytics.

Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. 

Użytkownik może wycofać zgodę usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Należy pamiętać, iż wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony internetowej.